Sáng ngày 28/09/2019. Trường THPT Ngô Gia Tự đã tổ chức thành công hội nghị Cán Bộ Công Chức năm học 2018 - 2019.