CÁC THẦY CÔ TRONG BAN GIÁM HIỆU

 

Chức vụ

Họ tên thầy cô

Trình độ đào tạo

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Thầy    Dương Hồng Sơn

Thạc sĩ

Hiệu phó phụ trách chuyên môn

Cô     Hoa Hồng Thúy

Thạc sĩ

Hiệu phó phụ trách khảo thí - CNTT

Thầy   Vũ Thành Chung

Thạc sĩ

 
 
 
Từ trái sang phải: Cô Hương Lan, Thầy Hồng Sơn, Cô Hoa Hồng Thúy, Thầy Vũ Thành Chung