CÁC THẦY CÔ TRONG BAN GIÁM HIỆU

 

Tên Thầy Cô

Chức vụ

Trình độ

Dương Hồng Sơn

Bí Thư Chi Bộ - Hiệu trưởng

Thạc sỹ QLGD

Hoa Hồng Thúy

Phó hiệu trưởng - Phụ trách chuyên môn

Thạc sỹ QLGD

Vũ Thành Chung

Phó hiệu trưởng - Phụ trách khảo thí, KHKT, CNTT.

Thạc sỹ QLGD

Nguyễn Trung Dũng

Phó hiệu trưởng - Phụ trách cơ sở vật chất, nề nếp và các phong trào thi đua

Đang học Thạc sỹ QLGD