CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ- BẮC NINH

 

          Chi bộ trường THPT Ngô Gia Tự - Bắc Ninh được thành lập vào tháng 3 năm 2000, sau khi có quyết định thành lập nhà trường. Ban đầu, chi bộ chỉ có 4 đồng chí đảng viên. Trải qua 21 năm phát triển, chi bộ có 43 đảng viên đã từng công tác và sinh hoạt tại Chi bộ. Hiện nay, đang sinh hoạt tại Chi bộ có 34 đảng viên (Trong đó: 32 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị). Chi bộ trường THPT Ngô Gia Tự đã trải qua 6 lần Đại hội. Bí thư Chi bộ giai đoạn 2000-2010 là thầy giáo - nguyên Hiệu trưởng Trần Ngọc Văn. Bí thư Chi bộ từ năm 2010 đến nay là thầy giáo - Hiệu trưởng Dương Hồng Sơn.

Chi bộ trường THPT Ngô Gia Tự là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao. Các đảng viên trong Chi bộ đều kiên định theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có đạo đức tốt, lối sống hòa đồng, trong sáng, giản dị, có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt là có tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Đó là tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của chương trình giáo dục phổ thông; tuyển sinh và tiếp nhận, quản lí học sinh theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh.

Trong suốt quá trình phát triển, Chi bộ đã quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành giáo dục. Chi bộ đã vận dụng và cụ thể hóa các quy định của cấp trên vào tình hình thực tế của nhà trường, xây dựng quy chế hoạt động của Chi bộ, giữ vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng; chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Chi bộ đã duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng được giữ vững. Dân chủ trong Đảng và nhà trường được mở rộng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường. Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết nhất trí cao trong Đảng và trong tập thể sư phạm nhà trường.

Bên canh đó, Chi bộ còn phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Trong chi bộ và nhà trường, công tác tư tưởng được quan tâm hàng đầu. 100% đảng viên, quần chúng giáo viên, công nhân viên và học sinh đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo thực sự là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. 

Trong 21 năm phát triển, Chi bộ đã lãnh chỉ đạo đầy đủ và sát sao tất cả các mặt trong công tác giáo dục của nhà trường. 100% đảng viên và quần chúng thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của chi bộ, của chính quyền và các đoàn thể. Chi bộ thường xuyên quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, xây dựng và thực hiện được kế hoạch kết nạp đảng viên hàng năm. Chi bộ đã xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiện vụ mới. Đến nay, cán bộ các ban ngành chủ chốt trong nhà trường đã ổn định, đảm bảo tốt cho hoạt động của nhà trường.

Với những nỗ lực vượt khó, không ngừng vươn lên trong công tác lãnh đạo và xây dựng tổ chức Đảng, Chi bộ trường THPT Ngô Gia Tự liên tục được Thị ủy Từ Sơn đánh giá, công nhận “Trong sạch, vững mạnh” và tặng Giấy khen. 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn tặng Giấy khen như các đồng chí Trần Ngọc Văn, Dương Hồng Sơn, Vũ Anh Tuấn, Bạch Thị Đào, Ngô Thị Bích Liên, Vũ Thành Chung…Nhà trường nhiều năm liền được UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận là Tập thểLao động xuất sắc cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh giỏi 9 môn văn hóa cấp tỉnh, đỗ tốt nghiệp THPT và Cao đẳng-Đại học hàng năm không ngừng tăng lên. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được khẳng định. Nhà trường đã được nhận nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, năm học 2019-2020, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước CH XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III. Các đoàn thể trong nhà trường là Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động tích cực, hiệu quả và đều được các tổ chức đoàn thể cấp trên ghi nhận. Công đoàn được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Bắc Ninh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được nhận Giấy khen của Thị Đoàn Từ Sơn, Bằng khen của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Những thành tích trên đã minh chứng cho vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ với tất cả các hoạt động giáo dục của nhà trường, làm nên truyền thống vẻ vang của trường THPT Ngô Gia Tự sau 21 năm xây dựng và phát triển.

Mãi mãi một niềm tin theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu cùng với niềm tự hào về những thành tích đã đạt được trong 21 năm qua, Chi bộ trường THPT Ngô Gia Tự sẽ tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của mình, Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ bước tiếp trên con đường phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương.