CÁC CÁN BỘ TỔ HÀNH CHÍNH

Giới thiệu: Công tác hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức quản lý trong nhà trường. Từ việc nhận hồ sơ tuyển sinh đầu vào của học sinh lớp 10; đăng ký nguyện vọng cho các học sinh thi vào các trường Đại Học và Cao Đẳng; tổ chức photo đề thi giữa kỳ, cuối kỳ cho hơn 1.400 học sinh đến việc tính lương cho Cán Bộ Viên Chức;Tổ chức quản lý thư viên, phát thẻ Bảo Hiểm Y Tế; Tổ chức bữa ăn trong các buổi sinh hoạt tập thể của nhà trường, phục vụ các kỳ thi vào lớp 10, thi  THPT Quốc Gia;tham gia tổ chức trao thưởng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến hàng năm...

            Tuy khối lượng công việc rất lớn, các cán bộ tổ Hành Chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ để công tác tuyển sinh, quản lý học sinh, quản lý hành chính trong nhà trường diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Chức vụ

Họ tên thầy cô

Trình độ đào tạo

Tổ trưởng - Kế toán

Chú  Trần Văn Phong

Cử nhân

Thủ quỹ - Thư Viện

Cô      Nguyễn Thị Hòa

Cử nhân

Thiết bị trường học

Cô      Trịnh Như Loan

Cử nhân

Văn thư

Cô      Hoàng Thị Lan Hương

Cử nhân

Văn thư

Cô      Trần Thị Hằng

Cử nhân

Y tế

Cô       Nguyễn Thị Thanh

Cử nhân

Phục vụ

Bác     Khánh

 

Bảo vệ

Bác     Vị

 

Bảo vệ

Bác      Duy