CÁC THẦY CÔ TỔ NGOẠI NGỮ

Giới thiệu:Môn Tiếng Anh là một ngôn ngữ giao tiếp quốc tế, những giáo viên Tiếng Anh là những thầy cô góp phần kết nối học trò của  mình tiến dần đến ước mơ trở thành "người công dân toàn cầu". Từ năm 2012 đến nay, kỳ thi "Hùng biện Tiếng Anh" cấp trường đã được nhà trường cùng các cô giáo tổ Ngoại Ngữ tổ chức thành công, thu hút nhiều sự tham gia của các học sinh yêu thích Tiếng Anh và mang lại hứng thú cho học sinh trong toàn trường.

        Bắt đầu năm học 2018-2019, trường THPT Ngô Gia Tự đã ký kết hợp tác với trung tâm đào tạo ngoại ngữ RES để giảng dạy Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài nhằm tăng khả năng tự tin và giao tiếp Tiếng Anh cho các em. Các cô giáo tổ Ngoại Ngữ ngoài việc thực hiện tốt các giờ giảng trên lớp còn giúp phiên dịch cho các giáo viên người nước ngoài. Các thầy cô không ngừng học hỏi, trau dồi trình độ chuyên môn mỗi ngày để mỗi giờ lên lớp đều là một giờ học hiệu quả cao.

Chức vụ

Họ tên thầy cô

Trình độ đào tạo

Tổ trưởng

Cô        Nguyễn Thị Hoa Tâm

Cử nhân

GVCN 10A5

Cô        Trần Thị Hường

Thạc sĩ

GVCN  10A11

Cô        Nguyễn Thị Mây

Cử nhân

Giáo viên

Cô        Nguyễn Thị Minh Hương

Cử nhân

GVCN 11A7

Cô        Nguyễn Thị Hồng Vân

Cử nhân

Giáo viên

Cô        Vũ Thị Thúy

Cử nhân

GVCN 10A10

Cô        Nguyễn Thị Lý

Cử nhân

Giáo viên

Cô        Nguyễn Thị Thu Huyền

Cử nhân