20 năm- Hành trình tuổi trẻ của một con người, cũng là hành trình tuổi trẻ của trường THPT Ngô Gia Tự. Các thế hệ học sinh của trường dù đã học qua nhiều cấp học khác nhau hay trưởng thành và đi làm nhiều ngành nghề nhưng sẽ luôn tự hào vì mình là ...